Tvinga kommunerna att hjälpa våldsutsatta kvinnor

Trots hård kritik mot avsaknaden av skyldighet för kommuner att hjälpa våldsutsatta kvinnor är ändringen av den nya socialtjänstlagen en halvmesyr. Den nya lagen skärper endast minimalt kommunernas ansvar att hjälpa våldsutsatta kvinnor.

Som jourkvinna möter jag ständigt kommuner som nästintill vägrar att hjälpa en kvinna som flyr för sitt liv från en misshandlande man. Därför borde regeringen ha följt utredningens förslag att kommuner ”ska hjälpa” våldsutsatta kvinnor. Nu står det i stället att kommunerna ska ”särskilt beakta”. Ett ”beaktande” är en solklar öppning för kryphål i kommunernas tolkning av sitt lagliga ansvar.

Återigen stiftas en lag som leder till att samhället vägrar att öppet stå för kostnaderna som mäns våld mot kvinnor innebär. Enligt Socialstyrelsen kostar mäns våld mot kvinnor 2,7-3,3 miljarder kronor per år. Däremot har man inte fått grepp om kostnader för tandvård, läkemedel, effekter för barnen, smärta och lidande, psykiatrisk vård mm. Sammantaget torde kostnaderna ligga någonstans mellan fyra och fem miljarder kronor.

Genom att kostnaderna för mäns våld mot kvinnor tas indirekt av samhället och inte öppet finns med i budgetens olika poster blundar vi för våldets konsekvenser och inför ett av vår tids största samhällsproblem.

Frågan är när regeringen ska inse att det krävs tvingande lagstiftning för att kommunerna ska ge kvinnor den hjälp de behöver innan det är för sent.

Zaida Catalán
Kommunpolitiker (mp), jurist och ledamot i ROKS styrelse

 

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2007) 

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Bli medlem i rfsu

Prenumerera på Ottar!

Fyra nummer om året och en bok eller tygkasse för endast 160 kr!

Ottar i Qiozk