Publishingpriset för webb 2.jpg

Ottars chefredaktör Kristina Lindquist med Anders Birgersson från Zoo People som gör Ottars snygga layout. Fotograf: Ulrik Södergren