Indisk strand 2.jpg

Regnbågsflaggor på en strand i Indien. Foto: Punit Reddy
Foto: Punit Reddy