arc-postcard-large.jpg

Vykort från Abortion Rights Campaign. På baksidan finns en förtryckt uppmaning till politikerna i det irländska parlamentet om att ändra abortlagen före sommaren. 85 procent av oss väntar, står det bland annat. Foto: Abortion Rights Campaign
Vykort från Abortion Rights Campaign. På baksidan finns en förtryckt uppmaning till politikerna i det irländska parlamentet om att ändra abortlagen före sommaren. 85 procent av oss väntar, står det bland annat. Foto: Abortion Rights Campaign