Publishingpriset 2013.jpg

Ottars chefredaktörer och formgivare på prisgala 2013