10-1-moralkamp.jpg

Från vänster: Katrine Kielos, Roland Poirier Martinsson, Alexander Bard och Cherin Awad.