09-4-libanon1.jpg

"Rekonstruktion av mödomshinnan" eller "hymenoplasty" kostar allt mellan 2 000 till 35 000 kronor, och målgruppen är unga desperata kvinnor. Fysiologiskt finns dock ingen "hinna" att återskapa.