09-4-intreatment.jpg

Endast 34 procent av Sveriges vårdcentraler har en anställd psykolog, och i flera län finns inte en enda <br>mottagning där enskilda personer kan få hjälp med sexuella problem.</br>