bergströmbild2.png

Moçambique 1984. Undernäringen drabbar de gravida kvinnorna värst och påverkar mödrahälsan med dåligt utfall för de nyfödda, som ofta föds för tidigt på grund av infektioner hos mödrarna. Foto: Staffan Bergström