Huvudbild.png

Tv. en person som avlidit av aids 1987. Th. en person som avlidit av covid-19 2020.