Kvinnligakönetottar.jpg

Kritik mot Ottars tweet
Ett exempel på den kritik Ottar fått på Twitter hösten 2014.