Lesbos-hjärta2.jpg

Ramzi och Khalid, flyktingar fast på Lesbos. Bild Alexander Mahmoud