Mehrdad_Darvishpour2.jpg

Mehrdad Darvishpour är fil. dr. i sociologi på Stockholms Universitet och lektor i socialt arbete vid Mälardalens högskola. Bild: Mälardalens högskola.
Mehrdad Darvishpour är fil. dr. i sociologi på Stockholms Universitet och lektor i socialt arbete vid Mälardalens högskola. Bild: Mälardalens högskola.