Ottar och Elkan.jpg

Elise Ottesen-Jensen, okänd, Rudolf Elkan och Conrad van Emde Boas på internationell konferens (oklart årtal). Fotograf okänd.
Elise Ottesen-Jensen, okänd, Rudolf Elkan och Conrad van Emde Boas på internationell konferens (oklart årtal). Fotograf okänd.