Pavlov2.jpg

För att få tillgång till vård måste transpersoner i Ukraina gå med på att låsas in 30-45 dagar på psykiatrisk klinik. Bild Charie Olofsson