pia laskar huvudbild.jpg

Idéhistorikern Pia Laskar på Livrustkammaren tittar in i Drottning Kristinas monter.
Idéhistorikern Pia Laskar på Livrustkammaren. Bild Marc Femenia.