Samford_Larry_AlwaysWIthoutANet.jpg

Larry Samford, Always without a net. Ur konstprojektet On the inside av amerikanska hbtq-interner.