sexualpolitiska pionjärer.png

Illustrationer föreställande de sexualpolitiska pionjärerna Margaret Sanger, Dhanvanthi Rama Rau, Marie Stopes och Shidzue Katō. Illustration: Lisa Rydqvist
De sexualpolitiska pionjärerna Margaret Sanger, Dhanvanthi Rama Rau, Marie Stopes och Shidzue Katō. Illustration: Lisa Rydqvist