skolgranskning lektion 1.jpg

Ottar granskar läromedel för sexualundervisning. Illustration Aliz Kivelä