Sven Olov Karlsson. Foto Pereira dos Reis .jpg

Sven Olov Karlsson- Bild: Pereira dos Reis.
Sven Olov Karlsson- Bild: Pereira dos Reis.