Prata sex i skolan?

I över 50 år har det varit obligatoriskt med sexualundervisning i skolan, att lärarstudenter knappt får någon undervisning alls i detta är väl känt vid det här laget. Men vad ska vi egentligen prata om i skolan när det gäller sex? De tre författarna och sexualupplysarna Love Nordenmark, Hans Olsson och Katerina Janouch diskuterar med journalisten och programledaren Sonja Schwarzenberger på RFSU och Ottars seminarium på bokmässan.

Enligt flera undersökningar får unga mestadelen av sin information om sex via nätet i dag. Frågespalter i veckotidningar har bytts ut av sökningar på Google och informationen finns i mängder men kan vara alltifrån seriöst material på sajter som Umo.se och RFSU:s webbplats, till porrfilmer och svar i trådar från andra ungdomar i forum på nätet.

- På Umo.se får vi ganska många enkla frågor som ”Hur gör man slut?” och ”Hur ska man kyssas?”, vilket säger en del om vilkafrågor som inte tas upp i skolan, säger Love Nordenmark.

Författarna är överens om att skolan ofta bistår med den mer tekniska kunskapen, hur ett barn blir till och hur kroppen ser ut, men vad de alla saknar på ett eller annat sätt är diskussionen om allt det där runtomkring: känslorna, hur man egentligen ska göra när man har sex, lusten och hur man ska prata om sexuella övergrepp.

- Intimiteten som kan förknippas med att prata om lust kan göra det svårt för läraren att ta upp det i klassrummet. Det kan kännas som om det blir för personligt. Men det behöver inte bli det, känner läraren en trygghet i frågorna kring sex och samlevnad i stort så blir det självklart att även ta upp detta, menar Hans Olsson.

- Det kanske inte är så att man ska prata om precis allt i skolan i en stor grupp flikar Love Nordenmark in. Viss information kanske man bäst hittar i en privat sfär och påpekar att man på Umo.se kan ställa de där lite pinsamma frågorna på sina egna villkor.

Hans Olsson ser ändå rätt ljust på framtiden, numera är sexualundervisning obligatoriskt att läsa för mellanstadielärare och det har skrivits nya kursämnesplaner för grundskolan och gymnasiet där det inte bara finns mer om kroppen, utan också om identitetsfrågor, jämställdhet och könsmönster. Han tycker att vi inte ska gnälla för mycket på skolan, att det finns ett stort intresse från lärarna men också att det hela kan tas till en ytterligare nivå.

Katerina Janouch tycker att det fortfarande finns en lång väg att gå.

- För att sexualiteten ska tas på allvar i skolan måste den tas på allvar i samhället, och det gör den inte idag.

Jens Klitgaard

Bild Carolina Hemlin

Kommentarer

Jag tycker det är fel att ta upp olika sexuella läggningar, feministiska teorier och annat mumbojumbo så tidigt i skolan. Det sätter griller i huvudet på barnen och kanske skall vi som föräldrar låta barnen avstå från detta om vi anser att det skadar dem? Ni kan sitta på RFSU och vara så härligt öppna och anse att alla kärlek är OK men jag vill inte ha det så.

Vill instämma med Bo Grahns ”protest”.

Sexualiteten tillhör PRIVATLIVET, därför att det är någonting INTIMT.
Det INTIMA livet, och respekten för den privata människan, och för privatlivets sfär, har urholkats de senaste decennierna, delvis på grund av att man i det OFFENTLIGA visar upp, talar om, ventilerar och vänder och vrider på den delen av det mänskliga livet som just tillhör det intima och det PRIVATA RUMMETS SFÄR.
Det är oerhört allvarligt när människor inte förmår att skydda det privata rummet, från det OFFENTLIGA rummet.
Människan KOMMUNICERAR med andra människor, i det OFFENTLIGA rummet, genom sitt ANSIKTE.
Man brukar säga att ”ögonen är själens spegel”. Man skulle kunna säga att ANSIKTET är ”själens”, (”jagets”), spegel.
Människans ”JAG”, strävar efter INTEGRITET.
Vad är ”integritet”?
Det handlar om ett existentiellt OBEROENDE och en existentiell SJÄLVSTÄNDIGHET, i tanke, ord och handling, som kräver och har som FÖRUTSÄTTNING, att just det privata rummets områden, (och dit hör privata, intima och sexuella relationer, men också vänskapsrelationer och familjelivets ”helighet”), just INTE EXPONERAS, eller EXPLOATERAS och fläks UT i det OFFENTLIGA rummet, därför att då förloras just den sfären sin AVSKILDHET, vilket medför att jagets PRIVATA RUM, blir KRÄNKT, alltså INVADERAT, som i sin tur medför att människor ”jag”, förlorar sin självständighet, sin ”frihet”, och sin ”integritet”.
Detta är vad som sker i det ”moderna” samhället, där man inte förmår att RESPEKTERA människans privata rumsfär, och BEHOV av AVSKILDHET FRÅN det OFFENTLIGA rummet.
Det är mycket allvarligt, och egentligen borde man OMGÅENDE SLUTA MED SEXUALUNDERVISNING i skolorna, och istället RESPEKTERA jagets behov av ”privat rum”, när det gäller just INTIMA, personliga och PRIVATA relationer. Det gäller för ALLA medborgare, men SÄRSKILT FÖR BARNEN!

Ser det som ett vettigt grepp. att minska elevgrupperna för att det därigenom ska bli lättare att ställa intima frågor och fokuset breddas till känslor omkring sexualitet och inte enbart den fysiska aspekten.

Bli medlem i rfsu

Prenumerera på Ottar!

Fyra nummer om året och en bok eller tygkasse för endast 160 kr!