2016-02-09 18.47.50.jpg

Banar Sabet, Alán Ali, Anna Dahlvist och Carolina Hemlin i samtal om hedersnormer

Samtal om HEDER, releasefest och quiz!

Ottar firade #4 2015 med tema HEDER med samtal med två av numrets skribenter, quiz och mingel!

Ottars release med samtal och quiz hölls på queerfeminist och vegancafet Femtopia i Hornstull den 9 februari. 

Femtopias Kerstin och Malin 

Gäster från verksamheten Origo som jobbar med hedersrelaterat våld och förtryck läser ottar

Minglande gäster Frida Zellinger och Helena Björk

Samtal om hedersnomer med Banar Sabet och Alán Ali. Läs deras texter i Ottar #4 2015 tema HEDER!

Ottars chefredaktörer ställde frågor till samtalsdeltagarna. 

Bli medlem i rfsu

Prenumerera på Ottar!

Fyra nummer om året och en bok eller tygkasse för endast 160 kr!