Taggat med: aids

PrEP – Ny sexuell revolution med förhinder

Den nya förebyggande behandlingen mot hiv innebär frigörelse och sinnesro för många, och på två år har nya hiv-diagnoser mer än halverats på Venhälsan i Stockholm. Samtidigt ökar pressen på kondomlöst sex. Ottar tar tempen på PrEP.

Virus har ingen moral

Aidskris och coronakris. Vad kan vi lära oss av hivepidemin i denna nya globala pandemi? Tomas Hemstad jämför två dödliga virus som drabbat världen i vår livstid.

Estetiken som format våra kamper

Den queera aktivismen på 1980- och 90-talet skapade en estetik runt hiv och aids som lever och påverkar oss i dag i allra högsta grad. De direkta slagorden och bilderna har bildat skola för aktivister världen över, ett arv som skaparna själva aldrig fick uppleva.

Tar fasta på aktivismen

Tony Kushners episka pjäs om aids, sex och politik i 80-talets New York räknas till samtidsdramatikens riktigt stora verk. Ottar har träffat regissören Farnaz Arbabi som sätter upp Angels in America på Dramaten i vinter.

De tidigare höga hivanslagen får ses som ett undantag

Landstingen måste ta eget ansvar för hivfrågorna hädanefter. Det är socialförsäkringsminister Annika Strandhälls besked. Strandhäll menar att sjukdomen kan behandlas idag, vilket innebär att inga extra statliga pengar behövs.

Hivarbetet bantas bort i Sverige

Färre nås av förebyggande hivarbete när utbildningar dras in, studenmottagningar läggs ner, kampanjer stoppas. Det är effekten av att regeringen halverade budgeten till hiv-förebyggande arbete 2017. Tanken var att landsting och kommuner själva skulle finansiera arbetet med hiv och aids. Ottar frågar – hur har det gått?

Aktivism i aidspanikens Paris

120 battements par minute (120 slag i minuten) är en ny fransk spelfilm om hiv och aids. Den skildrar Paris queerkultur under 1990-talets aidspanik och organisationen Act Up. Anna-Maria Sörberg har intervjuat Didier Lestrade, som grundade Act Up Paris.

Om vänskap, relationer och smärta

BOK Till vännen som inte ville rädda mitt liv
Hervé Guibert
(Atlas 2016)

När rubrikerna tystnat

Det har gått drygt trettio år sedan den första aids-diagnosen ställdes i Sverige. Men medierna påverkar fortfarande vår bild av vem som lever med hiv.

Prenumerera på RSS - aids