Taggat med: Antidiskrimineringsbyrån

Linda och Martin nekas IVF för att de har boendestöd

Ottar har tidigare skrivit om personer som nekas hjälp med assisterad befruktning. Då handlade det om personer som behöver donerade könsceller vilket kräver en särskild utredning, men även par som har egna könsceller nekas behandling. Så var det för Linda och Martin. När de överklagade hamnade de i en »Kafkaliknande« situation.

Prenumerera på RSS - Antidiskrimineringsbyrån