Taggat med: cancer

Vården vid gyncancer brister

Det började med kraftiga blödningar och en dramatisk ambulansfärd, och fortsatte med en plågsam väntan på operation, felaktig information och stressad personal. Johanna har drabbats av nedskärningar inom gyncancervården.

Sex som överlevnad

Att hålla fast vid sexualiteten blev Frida Tibblin Citrons väg till normalitet under cancerbehandlingen. Ottar har träffat en av få läkare som informerar om hur sexualiteten påverkas.

Prenumerera på RSS - cancer