Taggat med: covid-19

»Lite trängsel hade inte varit fel«

Hudhunger! Beröring är bokstavligen livsviktigt, enligt forskning. Vi behöver kroppslig närhet för att fungera. Hur har isoleringen till följd av covid-19-pandemin påverkat personer som är äldre eller tillhör riskgrupper? Ottar lyssnar till fyra personer i coronans spår.

»Ska inte vår personal skyddas?«

Snabbinstiftade lagar som riskerar att dra in den personlig assistansen för de som behöver den, inget extra skydd eller tester åt LSS-personal. Såklart måste regeringen vara effektiv i extraordinära kriser som denna, men mänskliga rättigheter får inte kastas under bussen, skriver Frida Ingha.

Vad är trygga rum i coronakristider?

Känns Sveriges vädjande till sunt förnuft och folkvett säkrare, eller upplevs det som tryggare att stänga ner skolor och begränsa rörelsefriheten, som i Tyskland? Marit Östberg som befinner sig i Berlin, vill veta om människor känner sig trygga med besluten politikerna tar under coronakrisen.

»Abortläkemedel kan bli en bristvara«

Hur drabbar Covid-19 tillgången till abort? Ottar talar med läkaren Rebecca Gomperts som grundat Women on waves. Om coronakrisens påverkan på aborträttigheter i världen och möjligheten att kunna göra en säker abort – laglig som olaglig.

Coronakrisen ökar kvinnors utsatthet i flyktingläger

Bristande tillgång på kondomer, preventivmedel och mensskydd. Världens mobilisering för att stoppa covid-19 slår hårt mot utsatta grupper – och våld i nära relationer och mot kvinnor ökar. Ottar gör ett svep över hur sexuell och reproduktiv hälsa drabbas av coronakrisen.

Coronakrisen skylls på hbtqi-personer

Hbtqi-rörelsen har anklagats för både Roms fall, jordbävningar och Spaniens dåliga ekonomi. Nu är det dags för coronabeskyllningarna.

Prenumerera på RSS - covid-19