Taggat med: frikyrka

Vad har hänt sen Åke Green?

Det har snart gått 20 år sedan pingstpastorn Åke Green predikade om homosexualitet som »en cancersvulst på samhällskroppen«. Han har inte ändrat hållning, och i många församlingar är ett liv som homosexuell och ett liv med Gud fortfarande inte förenligt.

Prenumerera på RSS - frikyrka