Taggat med: könsceller

Alla kan få barn

För 25 år sedan betraktades provrörsbefruktning som »onaturligt« och etiskt fel. I dag riktas skepsis mot surrogatgraviditeter och ensamstående som vill inseminera. Men vad kommer sen? Ottar simmar in i stamcellsforskningens universum i en framtid där alla, oavsett kön, ålder och relationsform, kan få barn.

Prenumerera på RSS - könsceller