Taggat med: kiruna

Krystvärkar på dödens väg

Kirunaborna har tolv mil till närmaste BB, längs en av Sveriges farligaste vägar. Medan värkar klockas ska bilförarna se upp för vilt och ta sig fram genom snörök. Ottar har rest längs E10:an med Maria och Janne Eliasson.

Sápmi Pride skrev historia

sapmi pride1.jpg

Samiska aktivister som uppträdde efter prideparaden i Kiruna/Giron 18 oktober 2014. Foto: Amanda Guy.

Politik och livsutrymme var i fokus på världens första samiska pride i Kiruna/Giron i helgen. Amanda Guy var där och känner ödmjukhet och styrka.

I helgen skrevs historia. För första gången någonsin hölls pride för samer i Kiruna/Giron. En ny förening bildades också, Queer Sámit, för att främja hbtq-samers rättigheter och livsutrymme. Ordförande är Tobias Poggats som visade stort hjärta och engagemang.

Sápmi pride präglades av värme och styrka och tog avstamp i det som är och har varit svårt. Kampen för att ta plats som hbtq-same är nära sammanflätad med kampen för alla samers rättigheter. Ett starkt intryck från helgen är att motståndet mot gruvindustrin och kolonialmakten, kampen för rätten till sitt eget livsutrymme – både inom Sápmi och i de närliggande länderna – inte går att separera från varandra.

»Normer kan vara lika hårda som berg och många samer har tagit livet av sig.«

Att vara queer och same är att ha en dubbel minoritetsidentitet och det betyder mycket att få träffa andra med liknande erfarenheter, att inte göras osynlig och att inte vara ensam. Pridedeltagarna kom från Sápmi och omkringliggande länder, Sverige, Finland, Norge. Det gavs bland annat workshops om queert samiskt språk, aktivism, sex och identitet.  

Elfrida Bergman från projektet Queering Sápmi berättade om hur skapandet av bilderna i projektet var ett performativt arbete som påverkade både platserna och personerna som deltog. Normer kan vara lika hårda som berg och många samer har tagit livet av sig. Därför är det oerhört viktigt att ifrågasätta normer, kunna ta plats som den man är och inte behöva lida i tystnad.

Sapmí Prides parad lördagen 18 oktober 2014. Foto: Amanda Guy.

Innan prideparaden på lördagen sjöng Sofia Jannok http://www.sofiajannok.com  en nyskriven låt om att känna stolthet och att alla människor är jämlika; kvinnor, män och alla däremellan. I solidaritet med en urbefolkning gick jag med i paraden som samlade runt 300 deltagare.

Den första samiska regnbågsmässan någonsin hölls också, i Kiruna kyrka, på nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska och svenska.

Jag var inbjuden som workshopledare, och känner en stor ödmjukhet och tacksamhet. Av flera artister som fick mig att gråta av glädje under pridehelgen var Mimi Märak och Maxida Märak starkast lysande. Deras spelning Under asfalten ett fjäll var så explosiv, feministisk och poetisk att jag saknade ord.  

Text och bild Amanda Guy

 

Läs mer: Sveriges radio rapporterar från Sapmí Pride

 

Prenumerera på RSS - kiruna