Taggat med: migration

Unga nyanlända vill veta mer om sex

Behovet av sex- och samlevnadsundervisning för ensamkommande unga och andra nyanlända är stort. Men vems är ansvaret att fylla kunskapsluckorna? Och varför går det så långsamt?

Ottars valguide

Var står partierna i sexualpolitiska frågor? Ottar guidar dig i sex frågor inför valet: Abort, samtycke, surrogat, insemination, SRHR-bistånd och hbtq-migration.

På flykt med patriarkatet

Shora Esmailian skriver om kvinnors särskilda utsatthet när samhällen slås sönder och människor skingras för vinden.

Är du trovärdig, lilla bög?

Människor som söker asyl på grunderna sexualitet och kön uppmärksammas allt mer i den svenska debatten. Anna-Maria Sörberg pekar på det orimliga i att du måste vara en »trovärdig homosexuell« för att få chans att stanna i Sverige.

Hbt-flykting med hopp om Sverige

Att homosexuella jagas och riskerar fängelse i Uganda är ingen nyhet. Men hur är det att vara ugandisk hbt-flykting, i Sverige? Ottar rapport har träffat Jimmy, som hoppas att han får stanna.

Subscribe to RSS - migration