Taggat med: schwule museum

Världens största queera museum

I Sverige söker Länsstyrelsen just nu queera berättelser till satsningen ”The Unstraight Museum”. I Berlin finns världens största museum för hbtq-historia, som genomgår en modernisering - från bög till queer.

Prenumerera på RSS - schwule museum