Taggat med: SRHR

En intersektionell sexualpolitik

Tid för reproduktiv rättvisa

Att ha makt över sin egen kropp och graviditet är större än bara abortfrågan. Ottar introducerar begreppet reproduktiv rättvisa, en intersektionell sexualpolitik.

SEXPOLISEN: Gamergate, Sverigedemokraterna och uppsving för familjeplanering.

I varje nummer av Ottar delar Ottars redaktörer ut kärlek och bestraffningar. Här är skörden ur #4 2014.

Hö och sand som mensskydd i Indien

Trots att cirka 300 miljoner människor menstruerar varje dag saknar många tillgång till mensskydd.

Priset som går vidare

För en månad sedan tackade Drottning Silvia nej till ett pris från organisationen Scandinavian Human Rights Lawyers efter att det blev känt att organisationen arbetar mot aborträtten. Men nu har priset hittat en ny mottagare.

Fler än någonsin har möjlighet till bra familjeplanering

Enligt en ny rapport från FN-oganisationen Family Planning 2020 har aldrig så många människor haft tillgång till moderna preventivmedel som nu.

MPT:er på väg att bli ett fullvärdigt alternativ till kondomer

Just nu pågår forskning kring utvecklingen av så kallade MPT:er, Multipurpose Prevention Technologies, som kan innebära att barn och vuxna med vaginor kan skyddas mot könssjukdomar, ofrivilliga graviditeter, infektioner och hiv genom samma produkt. Men fortfarande är kondomer det enda som ger ett fullvärdigt skydd.

Abortaktivister möttes i Kanada

kanada_abort 2.jpg

Foto: Per Strandberg
Foto: Per Strandberg

Lena Lennerhed rapporterar från en internationell abortkonferens och ett Kanada där tillgången till abort varierar stort.

I början av augusti samlades akademiker och aktivister på den internationella konferensen Abortion: The Unfinished Revolution. Platsen var Prince Edward Island i östra Kanada. Det blev två dagar fyllda med föredrag och diskussioner. Deltagare från Nordirland berättade om hur det i princip är omöjligt för kvinnor att få abort i denna del av Storbritannien och att kvinnor istället får resa till England. Socialantropologen Fatoumata Ouattara gav en analys av situationen i Burkina Faso där abort är förbjudet men illegala ingrepp vanliga.

Sociologen Lieta Vivaldi rapporterade om Chile som har en av världens strängaste abortlagstiftningar och där 70 000 illegala aborter uppskattas göras varje år. Flera föredrag handlade om den amerikanska antiabortrörelsen och de svårigheter amerikanska kvinnor kan ha för att få en abort som faktiskt är legal.

Andra teman var abort i historien och i populärkulturen. Själv talade jag om svensk aborthistoria och om konflikter mellan gynekologer och psykiatriker på 1950-talet över vem som ska ha makten att tillstyrka eller avslå en abortansökan. Om kvinnors del i kampen för aborträtten på 1960-talet i Kanada berättade historikern Shannon Stettner, medan litteraturvetaren Fran Bigman gav en översikt över hur mannen representerats i skönlitteratur och film om abort.

I Kanada är kvinnors tillgång till abort god. Landet har ingen abortlag utan abort regleras som annan hälso- och sjukvård genom Canadian Health Act. Men Prince Edward Island är ett undantag. På denna idylliska ö – på det stora hela dubbelt så stor som Gotland och med nästan tre gånger så stor befolkning – saknar kvinnor tillgång till abort.

»Flera fall av misslyckade abortförsök och illegala aborter har dokumenterats. Några dödsfall har inte förekommit, däremot några fall av infektioner.«

Vill en kvinna göra abort får hon resa till staden Halifax i Nova Scotia. Kliniken i den andra närliggande provinsen New Brunswick är numera stängd. Dessutom måste kvinnan ha med sig ett ultraljud från läkare på Prince Edward Island vilket gör att processen tar tid. Flera fall har dokumenterats av misslyckade abortförsök och av illegala aborter. Några dödsfall har inte förekommit, däremot några fall av infektioner.

Att hålla konferensen på Prince Edward Island var därmed ett medvetet val. Konferensen uppmärksammades i såväl lokal press som i teve. Ett antal tillresta demonstranter från antiabortgruppen Show the Truth stod längs vägkanten utanför universitetet där konferensen hölls och höll upp skyltar med bilder av blodiga foster. Särskilt sorgligt att se var hur man använder unga tonåringar för att sprida skrämselpropagandan. Snabbt på plats kom dock ett antal motdemonstranter med budskap om kvinnors rätt till reproduktiv hälsa och abort.

Lena Lennerhed är professor i idéhistoria

Fri abort en stridsfråga i EU – trots allt

Parlamentariker i EU buar och skriker när abort och sexualupplysning ska diskuteras. Det är känsliga frågor, som inte sällan ligger utanför unionens räckvidd – ändå tycks sexualpolitiken få allt mer utrymme.
Ottar har tittat närmare på frågorna som delar EU.

Irland anmäls till FN i abortfrågan

Amanda Mellet blev nekad fortsatt vård när hon fått veta att fostret i magen inte skulle överleva graviditeten. Nu ska tre fall granskas av FN som ska avgöra om Irland kränkt kvinnornas mänskliga rättigheter.

Sidor

Prenumerera på RSS - SRHR