Taggat med: Stockholms läns landsting

Vården vid gyncancer brister

Det började med kraftiga blödningar och en dramatisk ambulansfärd, och fortsatte med en plågsam väntan på operation, felaktig information och stressad personal. Johanna har drabbats av nedskärningar inom gyncancervården.

Prenumerera på RSS - Stockholms läns landsting