Taggat med: syrien

»Jag är verkligen inte lycklig här«

Är du bög och från Syrien finns det inga säkra rum, varken i Aleppo, Beirut eller New York. Ottar pratar med Ramsis som flytt till New York, som känner att stämningen mot hbtq-personer och invandrare i Trumps USA blir allt råare.

Min underjordiska revolution

»Bögar har rättigheter här. Bögar är också människor.«
Livet på asylboendet i Småland ger mardrömmar.
I dagdrömmarna flyr tankarna till det hemliga men fria böglivet på hamamen i Damaskus. Före kriget.

»Syriska hbtq-personer flyr till Turkiet för att ta sig vidare till Europa«

Syriska hbtq-personer flyr inte bara kriget, de flyr även hotet om att avrättas i områden som kontrolleras av Islamiska Staten (IS). Många tar sig till till Turkiet, men där är de inte heller trygga. Och det är inte heller turkiska hbtq-personer.

Subscribe to RSS - syrien