Taggat med: terapi

Sexglapp hos terapeuten

Få saker är lika intimt förbundna med varandra som sex och psykisk hälsa. Ändå är det ofta svårt att få till bra samtal om sex i terapirummet. Varför är det så? Och — vad går att göra åt det?

Är sex inte längre ett ämne för terapeuter?

Jonas Pettersson och Calle Brunell, båda nyblivna psykologer, har gjort intervjustudien "Ska vi prata om sex?" om patienters erfarenheter av hur sexualitet behandlas i psykodynamisk terapi. Från att ha varit central har den fått allt mindre utrymme.

Hur mår du?

Om 1970- och 80-talen var decennierna då psykisk ohälsa kunde skyllas på uppväxten – framför allt på lilla mammas oförmåga – är nu tiden för självrannsakan. Alla kan må bra, och alla kan hjälpa sig själva att må bra. Men hur präglade är vi av vår tid och var finns sexualiteten? Ottar dyker ner i terapins historia.
Läs ett utdrag ur texten här:

Dominanta lustar

Hur ser en psykoterapeut på lust som inbegriper våld, makt och underkastelse? Gullvi Sandin gläntar på behandlingsdörren.

Prenumerera på RSS - terapi