Taggat med: Vikram Phukan

Rapport från delat land

Vikram Phukan betraktar sitt Indien med queer blick och ser ett delat land. "Förutom i vissa delar av storstäderna betyder den frihet som vunnits på andra ställen i världen ganska lite i ett Indien som fortfarande är väldigt avskärmat", skriver han.

Prenumerera på RSS - Vikram Phukan