»Hur många transkvinnor går det på en Agnes Wold?«

Kritiken mot könstillhörighetslagen handlar ofta om situationer där majoritetsbefolkningen skulle kunna hamna i kläm. Man undrar vad växelkursen är?