Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

70 000 tvångsgiften i Frankrike

Det brinner i Frankrikes förorter. Arbetslöshet, rasism och undfallenhet från franska regeringen att agera ses som orsaker.

Men problemet är kanske mer komplext än så. I oktober antog Europarådet en resolution om tvångsgiftermål och barnäktenskap. Alla länder uppmanas nu att införa minimiålder på 18 år för giftermål, samt att göra det lättare att upptäcka och upphäva tvångsäktenskap, och ställa ansvariga inför rätta. Rapporten bakom beslutet skriver att man bör göra en tydlig skillnad mellan sexuell mognad, så 70 000 tvångsgiften i Frankrike kallad ”lovlig ålder”, och mognad för att ingå äktenskap. Man är oroad över att vissa regioner låtit respekten för olika kulturer sanktionera barn- och tvångsäktenskap.

I dag uppskattas 70 000 personer i Frankrike riskera att utsättas för tvångsgiftermål. I huvudsak gäller det unga flickor av icke fransk härkomst, en del av dem mycket unga.

Att utsatta flickor och pojkar fråntas rätten att välja själva, att ingen ser deras dubbla utsatthet utan låter det passera, kan bara föda ytterligare främlingskap i en redan pressad situation.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 4 2005)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.