Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Annonsera

Vill du synas i Sveriges största sexualpolitiska tidskrift? 

Vilka når du? Ottars läsare består av en sexualpolitiskt intresserad allmänhet. Enligt en läsarundersökning gjord 2020 är ca 70% av läsarna kvinnor (andelen män är 19% och ickebinära 10%) och majoriteten av läsarna är i åldrarna 18-39 år. Via Ottar når du politiker och beslutsfattare, organisationer, myndigheter samt medier, skolpersonal och vårdpersonal – och alla RFSU:s medlemmar!

Hur många når du? Ottar trycks i 7 000 exemplar som går till prenumeranter och medlemmar i RFSU, samt finns på många av landets ungdomsmottagningar och bibliotek. 50% av läsarna delar med sig av tidningens innehåll till fler. Hela 93% av läsarna anser enligt läsarundersökningen att Ottar är en trovärdig tidskrift.

Just nu kan du annonsera både i papperstidningen, på webben och i vårt nyhetsbrev.

För kontakt, prisuppgifter och format läs mer här!