Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Om Ottar

Ottar är RFSU:s prisbelönta sexualpolitiska tidskrift. Fylld med nya perspektiv, initierad fördjupning och banbrytande röster. Här möter du människor som på olika sätt flyttar gränser och förändrar världen.

Ottar skriver om sexualitet och kärlek, samhällsfrågor, politik och kultur. Ottar fångar vår tids stora sexualpolitiska frågor i Sverige och världen och fördjupar diskussionen genom nyheter, reportage, essäer, krönikor och debatt. Vi bevakar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Och vi gör det bra. Ottar har vunnit Svenska Publishingpriset fem gånger. År 2018 utnämndes Ottar till »Årets tidskrift fackpress print« och »Årets magasin«. År 2022 till »Årets tidning och magasin« för specialutgåvan Ottar på engelska.

»En samlingsplats för intellektuell diskussion om sexualitet i Sverige«

Läsare om Ottar i läsarundersökning 2020.

Tidningens redaktion är journalistiskt självständig och följer de pressetiska riktlinjerna för press, radio och tv. Ottar ägs och ges ut av Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och en prenumeration kostar 160 kr. Ottar skickas till alla RFSU:s medlemmar per post.

Redaktionen består av chefredaktören Carolina Hemlin (ansvarig utgivare) och chefredaktören Ida Måwe. Formen görs av Zoopeople Design, tidningen trycks på Norra Skåne Offset.

Ottar kommer ut med fyra nummer per år. Upplagan är cirka 7 000 exemplar. Tidningen ansvarar inte för, samt förbehåller sig rätten att använda och publicera obeställt inskickat material.

Läs mer om redaktionen här!


Tidningen Ottars historia

För nästan 80 år sedan, 1933, startade Elise Ottesen-Jensen, känd som ››Ottar‹‹ RFSU tillsammans med några radikala läkare. Sedan dess har organisationen slagits för en rad sexualpolitiska frågor. Ottar var modig – på hennes tid var sexualitet inte något man pratade om offentligt. Med tiden har sexualpolitiska frågor fått större plats i det svenska samhället. För att minnas Ottars unika gärning valde RFSU att ge sin sexualpolitiska tidskrift namnet Ottar.

1981 startade Hans Nestius och Louise Waldén den så kallade ››boktidningen Ottar‹‹ som gavs ut av företaget RFSU AB. 1991 började medlemstidningen ››RFSU-bulletinen‹‹ att utges av RFSU-förbundet. Efter att ››boktidningen Ottar‹‹ lagts ner 1998, efter 17 års utgivning, övertog medlemstidningen namnet Ottar 2001 och blev en periodisk tidskrift som sedan dess kommit ut med fyra nummer per år. 2011 gav Ottar ut ett 30-årsjubileumsnummer och tilldelades Svenska publishingpriset för god journalistik. 2021 firar Ottar 40 år!