Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Ledare

Abortfrågan är politisk

Den 14e november i år beslutade regeringen att utländska kvinnor har rätt att göra abort i Sverige. Istället för en olaglig och kanske osäker abort, kan kvinnor som bor i länder där abort är förbjudet komma till Sverige och mot betalning göra en säker. Möjligheten finns, och det är bra.

Sedan ett par år har abortfrågan debatterats livligt – i tv-soffor, på bloggar, i kvällstidningar, och i politiken. Debatten har handlat om allt från ifall abort är etiskt, farhågor om »abortturism«, huruvida kvinnor mår dåligt efter en abort, till om antalet aborter som utförs per år. I debatten har det sagts att abortfrågan är för politisk. Men det är sällan någon förklarar varför abort faktiskt är en politisk fråga.

De senaste åren har kvinnors rättigheter – mer än någonsin förut – ifrågasatts runtom i världen, värst drabbade är utvecklingsländerna. USA har till exempel »villkorat« bistånd till utvecklingsländer, vilket innebär att mottagaren måste skriva under på att de inte informerar om eller utför aborter, för att kunna få pengar – så kallad gag-rule. Detta trots att illegala aborter är en starkt bidragande orsak (cirka 13 procent enligt WHO) till den höga mödradödligheten i världen. Varje år dör en halv miljon kvinnor i samband med en graviditet, förlossning eller osäkert utförd abort.

Men backlashen mot kvinnors rättigheter finns även på närmare håll. I Polen, Slovakien, Malta, Lettland är det svårt eller förbjudet att göra en abort, läkarkåren tjänar pengar under bordet eller vägrar utföra dem, och i skolor tillåts propaganda från högerkristna om att aborter är mord, homosexualitet en synd och avhållsamhet det enda rätta.

I Sverige har utländska kvinnor fram tills i år inte fått göra abort, och barnmorskor saknar formellt ansvaret för medicinska aborter, något som RFSU arbetar för att förändra.

Listan med exempel på varför abort i allra högsta grad är en politisk fråga kan göras lång, och arbetet för att kvinnor världen över ska äga rätten att ta beslut över sin egen kropp och sexualitet måste fortsätta.

Ylva Bergman, chefredaktör
Carolina Hemlin, chefredaktör

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 4 2007)

Fler artiklar

Extra

Lyssna på Ottar!

Nu kan du lyssna på flera både nya och gamla artiklar i mobilen!

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.