Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Alkohol vanligaste drogen vid våldtäkt på krogen

Alkohol, och inte narkotika, är den vanligaste drogen vid våldtäkt på krogen. Det behöver inte handla om att gärningsmannen drogar offret. I stället utnyttjas den som är mest berusad. Det visar en kommande studie.

Anna Möller är medicinskt ansvarig läkare vid Akutmottagning för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm, och en av dem som ligger bakom studien.

»Slutsatsen i vår undersökning är att det finns en stor våldtäktsdrog. Och det är alkohol.«

– Slutsatsen i vår undersökning är att det finns en stor våldtäktsdrog. Och det är alkohol. Många patienter som kommer till vår mottagning berättar att de inte minns något alls från våldtäkten och därför tror de att de har blivit drogade med narkotiska preparat. Men när man nått en viss alkoholkoncentration i blodet kan det också ge stora minnesluckor, säger hon.

Studien om drogning och våldtäkt som Anna Möller och hennes team jobbar med har ännu inte publicerats. Den beräknas vara helt färdig hösten 2018. För Ottar berättar Anna Möller om de preliminära resultaten.

Anna Möller, medicinskt ansvarig på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm.
Skälet till att teamet genomför studien är att det råder stora brister i litteraturen som finns i dag, enligt Anna Möller. I tidigare studier har patienter tillfrågats vid sitt första besök om vilka droger de tagit frivilligt. Patienten befinner sig då i ett akut skede och kan känna sig trängd och rädd för hur uppgifterna kommer att användas.

Det skapar en risk för att patienten ljuger. Anna Möller ville ha mer exakta resultat för att kunna se vilka droger det verkligen handlar om. I studien som nu pågår deltar 50 kvinnor som besökt mottagningen på Södersjukhuset i Stockholm under 1,5 år.

– Vår studie inkluderar dem som kommer till mottagningen senast 48 timmar efter övergreppet. Vi tar då alla prover, men frågar inte förrän vid återbesöket ett par dagar senare, som sker under lugnare former, om personen vill delta i studien. Då garanterar vi att uppgifterna bara kommer att användas av studietekniska skäl och inte lämnas ut till myndigheter eller dylikt. Vill personen delta får man anta att hon inte kommer att ljuga om vad hon frivilligt tagit för droger innan övergreppet, säger Anna Möller.

»Det behöver inte vara gärningsmannen som drogat offret. Istället tar han tillfället i akt när offret redan är starkt påverkat av alkohol.«

Många av de drogrelaterade våldtäktsbrotten sker i angränsning till sociala aktiviteter där alkohol finns. Till exempel på krogen, fester eller finlandsfärjor. Eftersom de sexuella övergreppen ofta sker i festmiljö är de våldsutsatta personerna unga.

LÄS OCKSÅ: Så kan krogvärlden förhindra våldtäkter

I Anna Möllers studie är medelåldern bland dem som drabbas 23 år. Den äldsta var 40 år och den yngsta 18 år, vilken var den nedre åldersgränsen för att delta i studien. Alla utom en hade frivilligt druckit alkohol innan övergreppet.

– I vår undersökning framkommer en annan typ av våldtäkt än den som syns i den gängse mediebilden av drogvåldtäkter. Vi misstänker att så kallade opportunistiska våldtäkter är vanliga. Det betyder att det inte behöver vara gärningsmannen som drogat offret utan tagit tillfället i akt och utfört övergreppet när offret redan är starkt påverkat av alkohol, säger Anna Möller.

»Det förekommer olika substanser i offrens kroppar. Men den överlägset största är alkohol.«

– Våldtäkter sker många gånger på redan utsatta personer. I vår studie ser vi även en annan sorts utsatthet hos den drabbade. Det rör sig om psykiskt sköra personer, men även om dem som är ett »lättfångat byte» genom att de är så pass påverkade av alkohol – som de ibland intagit frivilligt, säger hon.

Anna Möller vill poängtera att de preliminära resultaten inte utesluter att även andra droger än alkohol är inblandade vid sexuella övergrepp i krogmiljö.

– Vi har testat personerna i studien för ett hundratal olika droger genom noggrant utförda prov, både på farmakologen på Huddinge sjukhus och på labb i Tyskland. Det förekommer olika substanser i offrens kroppar. Men den överlägset största är alkohol, säger hon.

Studien väntas vara färdig i höst.

Anna Knöfel Magnusson

Frilansjournalist


Läs mer

Mot en försvagad samtyckeslag

Ottar #3 2007 tema Skål

Fler artiklar

Extra

Lyssna på Ottar!

Nu kan du lyssna på flera både nya och gamla artiklar i mobilen!

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.