Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Debatt

»Allt sex utan samtycke bör kriminaliseras.«

Många växer upp och tror att de har rätt till sin egen kropp. Att ingen kan få dem att göra någonting de inte vill. Tyvärr överensstämmer det allmänna rättsmedvetandet dåligt med verkligheten. Idag är det i vissa fall lagligt att ha sex med någon trots att personen inte vill. Allt sex utan samtycke är inte kriminaliserat i Sverige, trots att det strider mot Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna. Dagens lagstiftning kräver tvång eller hjälplöst tillstånd för att våldtäkt ska komma i fråga, vilket lämnar luckor som tillåter sexuella handlingar som inte sker med samtycke. Exempelvis omfattar det inte så kallat »överraskningssex« eller sex där någon av rädsla blir paralyserad, en vanlig överlevnadstaktik för våldtäktsoffer.

Normerande lagstiftning är viktigt för att skapa det samhälle vi vill ha. Dagens lagstiftning sänder ut signaler att det är okej att ha sex med någon trots att per- sonen inte vill, medan ett samtyckeskrav skulle innebära att samhället tydligt står upp för människors rätt till kroppslig integritet. Vikten av normerande lagstiftning och hur de signaler som sänds ut påverkar människors beteende ska inte underskattas. Ett exempel på detta är när barnaga förbjöds. Då minskade även den faktiska barnagan. Ett samtyckeskrav handlar varken om att skriva ett kontrakt innan sex eller om omvänd bevisbörda – självfallet är det som alltid åklagaren som ska bevisa huruvida det funnits samtycke eller ej. Det handlar i stället om att minska skuldkänslan hos offret. Om att varje person borde ha rätt till sin egen kropp och sin egen integritet i Sverige 2011.

Maria Ferm

Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet de Gröna

Fler artiklar

Extra

Lyssna på Ottar!

Nu kan du lyssna på flera både nya och gamla artiklar i mobilen!

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.