Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

»Amnesty missar kärnan i sexköpslagen«

Amnesty International ska verka för en avkriminalisering av sexhandel. Enligt organisationen är det bästa sättet att tillvarata sexarbetares mänskliga rättigheter. Beslutet har väckt skarp kritik och Svenska Amnesty röstade emot förslaget. Ottar ringde upp jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Sedan 1999 är det straffbart att köpa sex i Sverige. Du sa inför den här omröstningen att den svenska regeringen tar Amnesty International på stort allvar – hur reagerar du på deras beslut?

– För det första vill jag säga att Amnesty international är ju en suverän organisation som tar sina egna beslut. Det är också en organisation som vi tar på stort allvar och vars ställningstaganden får stor betydelse. Därför bekymrar det mig givetvis att de ser avkriminalisering som ett sätt att främja mänskliga rättigheter.

»Vi har följt diskussionerna inom Amnesty International noggrant men vi tycker att de missar det som är grunden i den svenska lagstiftningen – nämligen mäns makt.«

Finns det skäl att titta närmare på Amnesty Internationals resonemang kring sexhandel och mänskliga rättigheter för Sveriges del?

– Det här är ju en ständigt pågående diskussion. Vi i Sverige har sexköpslagen som sätter fokus på köparens handlande och beteende och det är speciellt med den svenska lagstiftningen. Den inskränker inte säljandet.

– Vi har följt diskussionerna inom Amnesty International noggrant men vi tycker att de missar det som är grunden i den svenska lagstiftningen – nämligen mäns makt. Det är viktigt att visa att kvinnor och flickor inte är till försäljning, eller för den delen män och pojkar.

– Det jag håller med om är att det finns kriminalisering gentemot säljaren som ofta är skadlig.

Sverige har agerat för att sprida den svenska sexköpslagen, inte minst inom EU – vad tror du att det här beslutet kommer ha för effekt på de ansträngningarna?

– Amnesty är ju en organisation som har stort inflytande och det är ju oftast väldigt bra. Folk lyssnar på Amnesty.

Betyder det att det kommer ha någon effekt?

– Det kan jag inte svara på.

Svenska Amnesty vill att regeringen utreder konsekvenserna av sexköpslagen ur ett människorättsperspektiv – kommer ni göra det?

– Jag tycker att vi har gjort det, i en omfattande utredning från 2010 där man kom fram till att gatuprostitutionen har minskat och att värderingarna i den här frågan har ändrats.

Anna Dahlqvist


Läs mer

15 år med sexköpslagen ur Ottar #3 2014

Svenska Amnestys uttalande om Ammesty Internationals beslut 11 aug. 2015

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.