Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Apoteken nekar unga tjejer preventivmedel

Bild: Nadja Hallström.

På flera håll i landet har apotekspersonal nekat tjejer under 15 år preventivmedel. Enligt barnmorskor som Ottar pratat med är förklaringen att utrymmet för personliga moraliska argument ökat sedan sexualbrottslagen skärptes. Apotekarna försvarar sig med att preparaten inte är testade på minderåriga.

Oktober 2014. Sofia Larsson beger sig till apoteket i Nacka utanför Stockholm för att hämta ut en p-stav till sin 13-åriga dotter. Dottern har en pojkvän och är väl medveten om behovet av skydd. Både Sofia och dottern har flera gånger besökt ungdomsmottagningen och träffat både barnmorska, kurator och läkare som gjort en noggrann bedömning. Men när Sofia Larsson nu visar upp receptet på apoteket händer något oväntat. Kvinnan i disken vägrar att expediera. Hon frågar av vilken anledning Sofia ska hämta ut receptet.

– Apoteksbiträdet säger att min dotter är minderårig och att de inte säljer preventivmedel till unga under 15 år. Sedan upplyser hon mig om att hon har en dotter i samma ålder, och undrar vad jag är för förälder som kan låta min dotter ha sex, säger Sofia.

Enligt Sofia är farmaceuten väldigt otrevlig. Hon pratar högt om att Sofias dotter är för ung och börjar ifrågasätta vem som skrivit ut receptet.

– Kvinnan var inte alls intresserad att hjälpa mig och min dotter. Det var uppenbart att hon tyckte det var en katastrof att min dotter hade ett sexliv.

»Apoteksbiträdet säger att min dotter är minderårig och att de inte säljer preventivmedel till unga under 15 år. Sedan upplyser hon mig om att hon har en dotter i samma ålder, och undrar vad jag är för förälder som kan låta min dotter ha sex.«

Sofia kände sig både kränkt och arg efteråt. Hon lämnade apoteket tomhänt.

– Tänk om det varit min dotter som gått dit? Jag tycker det är bättre att hon skyddar sig än att hon gör abort, och det är fler vuxna som gjort den bedömningen.

Efter händelsen ringer apotekspersonalen till Värmdö ungdomsmottagning. Hon säger att barnmorskan som skrivit ut receptet gjort fel. Biträdet hänvisar bland annat till sexualbrottslagen och säger att unga under 15 år inte får ha sex. Barnmorskan Marika Nyman upplyser apotekspersonalen om att hon feltolkat sexualbrottslagen. Lagens syfte är att skydda unga mot övergrepp, inte att förhindra två 13-åringar från att ha ömsesidigt sex.

»De ska inte behöva stå där och motivera varför de ska ha preventivmedel. Vi har redan gjort bedömningen efter konstens alla regler på ungdomsmottagningen.«

Marika Nyman
– Hon sade också att det står i FASS att det inte är tillåtet att expediera p-stavar till minderåriga, att det inte är forskat på tjejer under 15 år och ville att jag skulle skriva att det var ett undantag på receptet, säger Marika Nyman, som anmält händelsen till Läkemedelsverket.

Hon tycker att apotekets agerande är problematiskt. Tonåringar som ska hämta ut preventivmedel är redan nervösa. Ett ifrågasättande kan leda till att de i slutändan inte skyddar sig.

– De ska inte behöva stå där och motivera varför de ska ha preventivmedel. Vi har redan gjort bedömningen efter konstens alla regler på ungdomsmottagningen.

Händelsen i Nacka är ingen isolerad företeelse. Flera liknande incidenter har ägt rum på olika apotek i landet. Barnmorskor har efter bedömning skrivit ut recept till minderåriga som apotekspersonal ifrågasatt och vägrat lämna ut. I flera fall hänvisar apoteken till FASS och menar att preventivmedlen bara är testade på personer som är över 18 år. Men enligt barnmorskorna som Ottar talat med gäller det nästan alla läkemedel. Väldigt få läkemedel testas på barn och unga, och det beror på att läkemedelsbolagen har svårt att få tillstånd för det. Det här är alltså inget specifikt för bara preventivmedel. Inget talar för att p-stavar eller p-plåster skulle vara särskilt skadligt för yngre, snarare tvärtom eftersom de förhindrar oönskade tonårsgraviditeter.

Lina Isaksson, barnmorska vid ungdomsmottagningen på Norrtullsgatan i Stockholm, har varit med om att unga tjejer nekats preventivmedel två gånger. Ett fall ägde rum i höstas. En 13-årig tjej besökte ungdomsmottagningen och fick efter noggrann bedömning ett recept på p-plåster. Några dagar senare fick Lina Isaksson ett sms av tjejen. Hon berättade att hennes mamma försökt hämta ut p-plåstret, men blivit nekad. Apotekspersonalen ville veta hur beslutsunderlaget såg ut.

– Jag reagerade med bestörtning. Nästa tanke var: vad ska den här mamman tänka om mig? Att vi slarvar med recepten? Sedan började jag undra vad apoteken egentligen håller på med.

Marta Hansson Bocangel

Lina Isaksson ringde upp apotekspersonalen som sade att apoteket alltid dubbelkollar med förskrivaren om patienten är under 18 år.

– Det stämmer inte, i så fall skulle vi vara helt nedringda. Jag tror de reagerat för att hon är under 15 år. Jag är övertygad om att det finns något moraliskt i detta.

Marta Hansson Bocangel är barnmorska och arbetar på LAFA, enheten för sexualitet och hälsa vid Stockholms läns landsting, och arbetar med frågor som rör länets ungdomsmottagningar. Hon ser en koppling mellan skärpningen av sexualbrottslagen och apotekspersonalens agerande.

»Det började hända något när sexualbrottslagen skärptes. Det skapades ett utrymme för att ha åsikter i moraliska frågor, kring vem som ska ha sex och inte, vilket är problematiskt.«

Den nya sexualbrottslagen trädde i kraft den 1 april 2005. En av orsakerna till skärpningen var att skydda barn mot sexuella övergrepp. Nytt var att allt sexuellt umgänge med barn under 15 år skulle bedömas som våldtäkt, eller sexuellt utnyttjande av barn. Men lagstiftarna såg också risken att ungdomar som är nära i ålder och har ömsesidigt sex skulle kunna ses som brottslingar. Därför infördes en regel som innebär att om de unga är nära varandra i ålder och de båda samtyckt till sex så ska inget åtal väckas. Även denna regel var tänkt att skydda unga. Men lagtexten har vid flera tillfällen kommit att feltolkas, framförallt inom rättsväsendet. För sex år sedan gick till exempel en chefsåklagare i Gävle ut med att han inte skulle tveka att åtala barnmorskor, som skriver ut p-piller till någon under 15 år, för medhjälp till våldtäkt.

– Det började hända något när sexualbrottslagen skärptes. Det skapades ett utrymme för att ha åsikter i moraliska frågor, kring vem som ska ha sex och inte, vilket är problematiskt. Jag tycker man kan se en våg av nymoralism i samhället, säger Marta Hansson Bocangel.

Hon poängterar att det är intressant att apotekspersonalen bekymrar sig för tjejer och deras preventivmedel. Att dela ut kondomer till killar ses aldrig som problematiskt.

– Jag undrar om apoteken någonsin kollar legitimation på pojkar som köper kondomer? Att så sällan är fallet visar också att det finns en moralisk aspekt.

Peter Gyllbäck är delägare och läkemedelsansvarig på apoteket i Nacka där Sofia Larsson blev nekad att hämta ut receptet. Han tycker inte att apotekspersonalen gjort något fel. Snarare menar han att det är barnmorskan som inte skött sitt jobb.

– Vi vägrar inte att expediera recept, utan följer lagar och regler som gäller. I det här fallet var receptet skrivet på ett felaktigt sätt. Barnmorskan som skrivit receptet hade inte skrivit ”obs” vilket man ska göra när det avviker från vedertagen praxis.

Peter Gyllbäck hänvisar till att vissa preparat godkända för olika åldersgrupper och att just denna p-stav inte testad på unga under 18 år.

»Det handlar om att receptet var felaktigt skrivet. Jag kan inte bedöma bemötandet, det kan även ha att göra med hur mamman betedde sig i situationen.«

Mamman blev utskälld på apoteket av personal som ifrågasatte att hennes dotter hade sex. Hur ser du på det?

– Ärendet handlar inte om att 13-åringar ska ha sex eller om någon blivit kränkt. Det handlar om att receptet var felaktigt skrivet. Jag kan inte bedöma bemötandet, det kan även ha att göra med hur mamman betedde sig i situationen.

Barnmorskorna menar att det här handlar om moral. I situationen på apoteket nämnde personalen även sexualbrottslagen. Hur är den relevant?

– Jag vet inget om det. Incidenterna beror på att barnmorskorna inte vet hur man skriver recept och det är rätt irriterade. De borde ha lärt sig detta när de gick receptutskrivningskurs.

Ottars granskning visar att apoteken som nekat utlämning tillhör olika kedjor. Fler återkommer till att de endast agerat efter regelverket. Johan Waller arbetar på Sveriges Apoteksförening som företräder en majoritet av alla apotek i Sverige. Han menar att farmaceuternas uppgift är att säkerställa att recepten är korrekta och att patienterna kan använda sina läkemedel på rätt sätt. Om något är fel ska farmaceuterna reagera.

Hur ser du på att apotekspersonal använt moraliska argument vid utlämning av preventivmedel?

– Det finns lagstiftning och riktlinjer som reglerar farmaceuternas arbete. Det är det som ska styra utlämning och inget annat, säger han.

Värmdö ungdomsmottagning anmälde apotekets bemötande av Sofia Larsson till Läkemedelsverket Myndigheten konstaterar att apoteket i Nacka följt gällande föreskrifter. De påpekar dock i beslutet att utredning av otydliga recept ska göras direkt med förskrivaren, både för att undvika en eventuell felexpedition och för att inte skapa oro hos patienten. Läkemedelsverket vill inte uttala sig om moraliska argument som framförts av apotekspersonal.

– Farmaceuter har skyldighet att kontrollera att recept är rätt och i detta fall bedömdes det som otydligt, säger Annika Babra, enhetschef på avdelningen för Apotek och receptfrihandel på Läkemedelsverket.

Sedan 1 mars 2015, alltså efter händelserna på apoteken som beskrivs i artikeln, gäller nya regler för receptskrivning. De innebär att ett obs ska skrivas på receptet om förskrivaren gör ett avsteg från läkemedlets godkännande. Tidigare gällde obs bara för avsteg från doseringen. Enligt Läkemedelsverket innebär de nya reglerna att det bör stå ett obs om ett läkemedel skrivs ut till unga under 18 år – såvida inte åldersgruppen omfattas av läkemedlets godkännande.

– Vi har gjort detta förtydligande för att öka säkerheten för patienten och tydligheten för farmaceuten, säger Annika Babra.

»Preparaten har använts av miljontals unga världen över. Ingen har överhuvudtaget diskuterat detta förrän nu.«

Lena Marions är överläkare vid Södersjukhuset och ordförande i arbetsgruppen för tonårsgynekologi inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Hon är förvånad över Läkemedelsverkets nya regler.

Lena Marions, överläkare i gynekologi

– Det har aldrig någonsin tidigare varit aktuellt att skriva ett obs på recept avseende preventivmedel för någon grupp, varken under 18 eller över 40. Preparaten har använts av miljontals unga världen över. Ingen har överhuvudtaget diskuterat detta förrän nu.

Enligt Lena Marions berör de nya reglerna utskrivningen av p-plåster, p-stavar, p-ringar och hormonspiraler för vilka det finns en åldersangivelse i FASS.

– Jag tycker det här är förskräckligt. Preventivmedlens syfte är framförallt att förhindra oönskade graviditeter just hos unga. Det är därför de finns. Att man då ska skriva ett obs blir helt absurt.

Hon menar att de nya reglerna kan leda till misstänksamhet hos patienten.

– Om vi ska förklara för patienterna att preventivmedlet inte är testat på målgruppen – vem kommer då vilja använda det? Vi har redan idag problem med att unga inte skyddar sig, säger Lena Marions, som kontaktat Läkemedelsbolagen i frågan.

»Vi har redan idag problem med att unga inte skyddar sig«

Marta Hansson Bocangel på LAFA tror att Läkemedelsverket tänkt formellt och paragrafmässigt när de tagit beslutet att det skall skrivas ett obs på recepten, men inte funderat över den moraliska aspekten. De nya reglerna kan ge utrymme för apotekspersonal att själva tycka till kring vem som ska ha sex. En form av oreglerad samvetsklausul, det vill säga en möjlighet att inte utföra service som strider mot en personlig övertygelse.

– Det har smugit sig in ett handlingsutrymme som jag tycker är jätteproblematiskt. Läkemedelsverket bör ta i beaktning att det finns fler dimensioner på hanteringen av preventivmedel jämfört med andra mediciner, som inte är kopplade till sexualitet, säger hon.

Ottar har även sökt folkhälsominister Gabriel Wikström (s) för kommentar, utan framgång.

Ida Måwe är frilansjournalist

FOTNOT: Sofia Larsson heter i själva verket något annat.

Fler artiklar

Intervju Sex & hälsa

Världens knepigaste samtal?

Nathalie Simonsson aktuell med boken Världens viktigaste samtal — en handbok till föräldrar om tonåringar och sex.

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska