Fylla, fester & våldtäkter

Sverige toppar våldtäktsstatistiken i EU. Det är våldtäkter om begås av en bekant som ökar och, en stor andel av dem om utsatts var berusade.
– Tyvärr tror jag att våldtäkterna ökar när allt fler unga är ute i nöjeslivet, säger Eva Diesen, jurist och forskare vid Stockholms universitet.
Läs ett utdrag ur texten här:

FAKTA

Våldtäkter

+ 2009 anmäldes sammanlagt 5 937 våldtäkter,
inklusive grov våldtäkt, (BRÅ).
+ Totalt anmäldes 15 500 sexualbrott
mot barn och vuxna.
+ Det vanligaste sexualbrottet var sexuellt
ofredande, cirka 50 procent.
+ Våldtäkt och försök till våldtäkt står för nära 40
procent av alla antalet anmälningar.
+ I en tredjedel av fallen är offret under 15 år.
+ Antalet våldtäkter har mer än tiodubblats på 40 år.
+ Cirka 20 procent av anmälningarna leder till åtal.
+ Under 2008 anmäldes 5446 våldtäkter men endast
262 personer lagfördes för våldtäkt, inklusive
grov våldtäkt.
+ Sexuella övergrepp mot barn handlar ofta om
upprepade övergrepp under lång tid. Det är vanligt
att övergreppen efteranmäls, när de upphört eller
när förövaren och barnet skiljts åt.

Förra året kom en EU-studie som visade att Sverige toppade våldtäktsstatistiken bland de undersökta länderna. Mellan 2004 och 2007 ökade antalet anmälda våldtäkter i Sverige med 81 procent (vilket kan beror på att vad som definieras som våldtäkt ändrats).
I studien ingick 11 länder. Tillsammans med England och Wales har Sverige flest antal anmälda våldtäkter. Efter England var Sverige sämst på att klara upp brotten – bara 13 procent av de anmälda våldtäkterna ledde till åtal.
De flesta anmälningar berörde flickor – även om mörkertalet kring män tros vara stort. 42 procent av de utsatta var yngre än 21 år. 53 procent av våldtäkterna som anmälts är i kategorin »bekanta« (varav
21 procent är »nya bekanta«, som offret träffat inom 24 timmar från övergreppet). 56 procent av offren hade druckit alkohol. Det var bara Irland som hade en högre andel berusade offer.
Samhällets omhändertagande och medvetande kring våldtäkt och fördomar kring dem som drabbas har debatterats under en längre tid. Inte minst i samband med uppmärksammade gruppvåldtäktsfall, och den nya sexualbrottslag som kom 2005, då fler brott rubricerades som våldtäkt och kravet på att offret skulle påvisa tvång minskade.

Att bekantskapsvåldtäkterna ökat måste också ses som ett misslyckande.

Eva Diesen är en av forskarna bakom EU-studien. Hon tror inte att den höga andelen anmälda våldtäkter enbart beror på att fler personer vågar anmäla brott – utan att det är fler brott som begås idag.
Diesens åsikt är kontroversiell. Tidigare förklaringar har i stort handlat om att svenskar är mer medvetna om vikten av att anmäla våldtäkter och att motståndet mot att anmäla har minskat.
Men Eva Diesen anser att antalet anmälningar är för stort för att det ska vara den enda förklaringen, och vidhåller sin åsikt.
– Möjligheten för att sexualbrott ska kunna ske har ökat, säger Diesen. Generellt sker våldtäkterna hos gruppen unga ute i nöjeslivet, i och med att nöjeslivet växer ökar möjligheterna för brott.
– I nordvästra Europa har jämställdheten och den sociala friheten ökat mycket. Det handlar mycket om ideologi och jämställdhetspolitik. Den sexuella friheten är på männens villkor och tjejer ska vara tillgängliga och samtidigt ta hela ansvaret för situationen, säger Eva Diesen.

Fallen där tjejer inte vill och killen tjatar till sig sex har också ökat och Diesen kopplar även det till ungdoms- och alkoholkulturen. I rapporten konstateras att 72 procent av offren är »singlar« och att många brott sker på så kallade efterfester, i hem hos en ny bekant.
– Trots jämställdhet tycks fördomarna öka hos de yngre – många resonerar att tjejerna liksom får skylla sig själva, säger Eva Diesen.
2007 gav regeringen Rikspolisstyrelsen i upp-
drag att öka insatserna mot mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat
våld. Ett av resultaten från satsningen var att våldtäktsanmälningarna ökade med 11 procent, vilket kan tydas som att upplysningsinsatserna fungerade.
– Anmälningar ökar ofta i anslutning till kampanjer. Det kan vara ytterligare en förklaring. Det är inte så socialt belastat att anmäla i Sverige som till exempel Frankrike, säger Diesen.
Men fortfarande är det få anmälningar som leder till åtal.

Detta är ett utdrag ur texten – läs hela i pappers-Ottar!

Ida Maria Hagström

Foto: Nadja Hallström

 

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2010) 

 

Bli medlem i rfsu

Prenumerera på Ottar!

Fyra nummer om året och en bok eller tygkasse för endast 160 kr!