Kuschras - Pakistans tredje kön

Världens blickar vänds nu mot Pakistan. Jordbävningen, det konflikthärjade Kashmir, det utbredda barnarbetet och terrorhoten har satt landet på kartan. Fotojournalisten Warrick Page, bosatt i Pakistan, har följt Bobby, en av Pakistans hundratusentals kushras. En grupp vars existens inte är lika känd för omvärlden.

FAKTA - Pakistan

• 97 procent av landets befolkning är muslimer. Övriga religioner är bland annat kristendom och hinduism.

• Pakistans historia har sedan länge präglats av konflikten med Indien om området Kashmir. Att båda länderna har kärnvapenkapacitet gör läget extra allvarligt. General Musharraf är självutnämnd president sedan 2001.

• Pakistans nationella språk är urdu, ett indoeuropeiskt språk som även talas i Indien.

• Kashmir var en av de hårdast drabbade regionerna i den stora jordbävningskatastrofen i oktober i år. Omkring 50 000 människor beräknas ha omkommit och flera hundra tusen är drabbade. Huvuddelen av befolkningen i de värst drabbade områdena lever under fattigdomsgränsen.

• Homosexualitet är ett starkt tabu i Pakistan, även om det i vissa delar av landet håller på att bli mer accepterat. Enligt lagen klassas homosexuella akter som sodomi, och kan bestraffas med upp till livstids fängelse. Ett homosexuellt manligt par som blev påkomna när de hade sex blev i maj i år piskade offentligt.

• Kvinnornas situation i Pakistan är dålig. Våldet mot kvinnor är utbrett, och polisen dras med korruption samtidigt som myndigheterna underlåter att införliva åtgärder mot till exempel våld mot kvinnor, trots internationella avtal, däribland FN:s kvinnokonvention CEDAW från 1996.

• Hedersmord tar flera hundra kvinnors liv varje år, och misshandel, syraattacker, våldtäkter och mord på kvinnor tillhör vardagen. Mellan 70 och 90 procent av kvinnorna beräknas uppleva våld i hemmet. En kvinna föder i genomsnitt fem barn, och barnadödligheten är stor.

• Tillgången till preventivmedel är liten, ungefär 15 procent på landsbygden, och den dubbla i städerna.

• Analfabetismen är hög, nästan 80 procent bland kvinnor jämfört med knappt 40 procent bland männen.

Källor Amnesty, Human Rights Watch, Sida

– Pakistans eunucker och transvestiter är rädda dygnet runt, säger Bobby, samtidigt som han kollar sitt läppstift inför den nattliga födelsedagsfesten i Rawalpindi, två mil från huvudstaden Islamabad.

Den lokala polisen har mutats för att man ska undvika en razzia, och trots att några kushras blir arresterade på vägen, kommer kvällen med dans och musik att gå som planerat. Ordet kushra kommer från Pakistans nationella språk urdus uttryck för eunuck, som stammar från en gammal tradition av intersexuella eller feminina och oftast kastrerade manspersoner som passade upp på rikt folk, kungar och drottningar. Som en sorts hovdamer.

– Födelsedagar är allt vi har, säger Bobby som var med och bildade Shemale Rights of Pakistan, Pakistans första och enda kushra-sammanslutning, för ett år sedan.

– Vi kan inte gifta oss och vi kommer inte att få barn, så födelsedagar är väldigt viktiga för oss, fortsätter Bobby.

För att undvika konfrontation med polisen, lokalbefolkningen eller religiösa ledare, väntar Bobby till ett på natten innan han informerar alla inbjudna om var festen ska hållas någonstans.

Klockan tre på natten börjar den.

Dansar för pengar

Klädda i vackra färger och oäkta diamantsmycken för att framhäva kvinnligheten dansar ett dussin kushras vilt och erotiskt laddat, fullt påklädda, till sina favorit- Bollywoodlåtar, samtidigt som den lokala manliga publiken tittar på.

Publiken, som är klädd i de överallt förekommande, blekt gulbruna shawal kameez – en traditionell pakistansk klädsel – tittar på med korslagda ben och utan synlig entusiasm. Vissa män är sexuellt attraherade av kushras, andra kommer för att se den ovanliga synen av – om än skruvad – offentlig kvinnlig sexualitet i Pakistan.

Då och då närmar sig någon i publiken – med ett fullständigt likgiltigt ansiktsuttryck – en åtrådd dansare under uppträdandet, och bokstavligen överöser honom med nävar fulla av sedlar, samtidigt som två av festlokalens anställda hukade springer runt för att samla in pengarna när de singlar mot marken. Vissa män ger mer än 10 000 rupier (cirka 1 300 svenska kronor) under ett enda uppträdande.

Till skillnad från bilden av västerländska transvestiter – i huvudsak heterosexuella män som klär sig som kvinnor för att uppnå sexuell tillfredställelse – är de allra fl esta kushras homosexuella män, och de lever hela sina liv klädda som kvinnor. Många som ingår i kushrasamhället väljer medvetet att kastrera sig, i enlighet med gammal kushra-tradition, andra är födda med oklar könsidentitet. Gemensamt för kushras är att deras sexuella preferenser eller identitet inte passar in i det strikta och patriarkala pakistanska samhället. Många har växt upp med misshandel och andra plågsamma familjeförhållanden innan de fi nner tröst och acceptans i en av Pakistans många kushra-gemenskaper. Men för att tillhöra kushra-samhällets innersta krets ska man vara kastrerad, annars anses man inte tillräckligt kvinnlig. I staden Lahore fi nns uppskattningsvis 150 000 kushras.

Vidskeplighet ger acceptans

Kushras är utstötta ur samhället, men accepteras ändå som en del av det eftersom traditionen har funnits sedan länge. Många människor anser att Pakistans kushras är orena, omoraliska droganvändare. Men, med förmåga att utdela förbannelser, de anklagas ofta för att bedriva svart magi. Många fruktar deras förbannelser så mycket att de trots fördomarna är generösa med gåvor när kushras kommer till deras bostadsområde för att tigga, och ber dem om Allahs välsignelse.

Eftersom många kushras tvingas tjäna sitt uppehälle genom att tigga, prostituera sig eller dansa för pengar har Bobbys fester strikta regler om ”inget sex”. Han startade She-male Rights of Pakistan för att skydda kushra-samhället mot trakasserier, för att få bort fördomar som marginaliserar gruppen samt att uppmuntra andra kushras till att undvika prostitution och droger. Nästan alla kushras har överlevt erfarenheter av våldtäkter eller någon form av övergrepp. Bobby talar om en vän som heter Sonia, som upprepade gånger våldtogs av fyra män efter att ha dansat på ett bröllop.

– De tvingade henne att dricka alkohol och band sedan fast henne vid ett träd och våldtog henne. Polisen fick fast tre av dem men den fjärde försökte fly, så polisen sköt honom i bakhuvudet, säger Bobby och rycker likgiltigt på axlarna.

Heder i redbarheten

Bobby är en av få läs- och skrivkunniga och engelsktalande kushras. Han är stolt över sin rättfärdiga livsstil och sin hängivenhet inför islam, och välkänd och respekterad inom kushrasamhället.

– Jag vill vara en förebild för andra så att de kan säga ”titta på Bobby, han har ingen pojkvän, han använder inte droger och han har inte sex”.

Trots att de religiösa ledarna tar avstånd från kushras är nästan alla hängivna muslimer. Bobby måste ofta be hemma, eftersom de lokala mullorna inte tillåter honom att be inne i moskén, förutom på fredagar. Varje fredag måste han så dölja sitt feminina yttre och gömma sitt svarta hår under en mössa innan han går in i Guds hus.

– Vi är alla muslimer, säger Bobby, och placerar vördnadsfullt sin hand på bröstet innan han fortsätter:

– Den dag mullorna kan vara godtagbara föredömen för oss kanske vi kommer att lyssna till dem, men vi behöver inte mullorna för att de ska tala om för oss hur vi ska tala med Gud. Vi har Gud i våra hjärtan.

Warrick Page, frilansjournalist från Australien
Översättning: Lena Sohl

 

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 4 2005) 

Bli medlem i rfsu

Prenumerera på Ottar!

Fyra nummer om året och en bok eller tygkasse för endast 160 kr!