thewound.jpg

Nakhane Touré spelar den homosexuelle fabriksarbetaren Xolani i The Wound. Bild: Urucu Media.

Kvävande manlighet och undertryckt sexualitet i The Wound

Villkorad maskulinitet, internaliserad homofobi och undertryckta känslor. Med tradition och politik som backdrop gestaltar The Wound livsöden som är alltför snarlika en bister verklighet.

FILM: INXEBA / THE WOUND
Regi John Trengove
Manus Malusi Bengu, Thando Mgqolozana, John Trengove
I rollerna Nakhane Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay Ncoyini
+ The Wound går att köpa på Amazon

Fabriksarbetaren Xolani (Nakhane Touré) åker varje år upp till bergen för att delta i den traditionella riten ukwaluka, en omskärelse- och initieringsceremoni som utförs av Xhosa-folket i Sydafrika. Han får i uppdrag att se över Kwanda (Niza Jay Ncoyini), den rike tonårspojken från storstaden som har ett och annat att säga om föråldrade traditioner.

På plats finns även Vija (Bongile Mantsai), som åkt från fru och barn för ritens skull, men också för Xolanis. I skydd av mörkret träffas de under hastiga kärleksmöten. Rädslan för att bli påkommen ligger nära, och ganska snart ska den komma att bli allt mer befogad.

Manligheten, dess villkorade existens och påstådda brytning mot homosexualiteten, är huvudtemat i Trengoves laddade regidebut. Pojkar blir till män i en process som vida överskrider den faktiska omskärelseceremonin — initierandet i maskulinitetens kvävande begränsningar är större än ett snitt, men likväl svider det. Över lägerelden byts historier mellan de män som initierats flera år innan och nu kommit tillbaka för att föra traditionen vidare. Det blytunga oket lämpas över på den nästkommande generationens axlar och kånkas vidare längs de nötta, invanda spåren.

»The Wound gestaltar skärningspunkten mellan kvävande maskulinitet och undertryckt sexualitet, mellan landet och staden, tradition och nytänkande.«

Det stränga politiska sammanhanget gör sig påmint även utanför filmens ramar. I Sydafrika tilldelades The Wound inledningsvis en 18-årsgräns, en klassificering som annars reserveras för pornografi och därmed begränsar möjligheterna att visa filmen på en vanlig biograf. Praktiskt taget ett förbud, utfört på vaga grunder som maskerar en strukturell homofobi. Nyligen sänktes åldersgränsen, men inte utan en lång rättsprocess.

»How can love destroy a nation?«, frågar Kwanda, rakt ut i den heta sensommarluften. Xolani ger inget svar. Om det bara vore så enkelt. Om det bara kunde få handla om något så självklart som kärlek, istället för de begränsande villkor den existerar under.

The Wound gestaltar skärningspunkten mellan kvävande maskulinitet och undertryckt sexualitet, mellan landet och staden, tradition och nytänkande. Den skildrar den internaliserade homofobin som kommer med att leva ett liv i skymundan — hur den isolerar dig så till den grad att de som borde vara dina likar — några att dela upplevelsen, frustrationen och hoppet med —istället blir ett hot.
 

Hanna Böhm
 

Bli medlem i rfsu

Prenumerera på Ottar!

Fyra nummer om året och en bok eller tygkasse för endast 160 kr!