RFSU - ta ställning för sexköpslagen!

RFSU har en lång tradition av att ta ställning för och arbeta för kvinnors rättigheter. Elise Ottesen Jensen, ”Ottar”, kämpade för sexualupplysning, rätt till preventivmedel och fri abort. Även om hennes arbete inte kallades feministiskt ledde hennes insatser till att förbättra kvinnors liv. Tyvärr fortsätter inte RFSU i Ottars anda eftersom de motsätter sig sexköpslagen.

Sexköpslagen är precis som rättigheterna abort och preventivmedel delar av en feministisk strategi, steg på vägen till kvinnors befrielse från mäns förtryck. I sexköpslagen pekas prostitution ut som en del av mäns våld mot kvinnor. Eftersom vi vill ha kvinnofrid kan vi inte tillåta att män köper kvinnors kroppar. Det är dags för RFSU att sluta att blunda för de goda effekter som en kriminalisering av sexköp har inneburit. RFSU anser att det krävs extra insatser för att få män att sluta köpa sex, exempelvis terapi, men kriminaliseringen är definitivt fel står det på RFSU:s hemsida. Det är lätt att dra slutsatsen att RFSU menar att torskar är sjuka eftersom de behöver terapi för att ändra sitt beteende.

Jag menar att mäns våld mot kvinnor inte är en psykisk sjukdom, det är möjligt att sluta att förtrycka. Män har utan extra insatser, exempelvis terapi, redan slutat att köpa sex. Tack vare sexköpslagen tvekar internationella kriminella nätverk som idkar människohandel för sexuella ändamål att komma till Sverige. Sverige anses vara en olönsam och dålig marknad för prostitution i jämförelse med andra länder där prostitution är lagligt. Sexköpslagen har stöd av 80 procent av svenska folket, enligt Makten att forma samhället och sitt eget liv (prop. 2005/06:155). Det är märkligt att RFSU som tidigare tagit parti för kvinnors rättigheter väljer att inte stödja sexköpslagen. Det är dags att ta till sig forskningen och att ändra åsikt. Svik inte kvinnorna, Ottar vrider sig i sin grav!

Annica Lidström, aktiv i Stockholms tjejjour och medlem i Feministiskt initiativ

 

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2006) 

Kommentarer

Att dra alla typer av sexköp under en kam är rena fascism. Då ska man cesurera Frödingsdikt i skolan: "Jag köpte min kärlek för pengar, för mig var ej annat att få". Ska man då också bestraffa en chef som betalar en resa med sin sekreterare för att ha sex med henne? Är det inte sexköp? Och när en ung kvinna gifter sig med en rik gammal gubbe för att ärva honom inom kort: är detta inte laglig prostitution? Om en tjej, helt frivilligt säljer sex , varför ska den lurade kunden stå som brottsling? Om man säljer narkotika är man brottsling, men om man säljer sex, då är bara köparen som begår brott. Hur kan man blanda ihop helt olika typer av förhållanden som bara har gemensamt könsutövningen? Att misshandla en kvinna och utnyttja henne för att tjäna pengar med hennes ses och att misshanda henne är ett brott, men att köpa helt frivilligt erbjuden sex mot betalning ... var finns brottet annat än i din och lagstiftarens manipulerade fantasi? Feministisk fascism är vad detta är. Vi har sett fall där kvinnor lockat killar via nätet att köpa sex och sedan medverkat till att han anmäls. Vi hade ett mycket känt fall för ett par år sedan. Han fick lämna sitt jobb och flytta till Amerika.

Bli medlem i rfsu

Prenumerera på Ottar!

Fyra nummer om året och en bok eller tygkasse för endast 160 kr!