Ska mamma få veta?

Föräldrarna ska informeras om någon under 15 år söker p-piller eller vill göra abort. Det har fyra ungdomsmottagningar i Södra Bohuslän bestämt. Den nya sexualbrottslagen har också skärpt synen på våldtäkt av barn. Nu aktualiseras frågan om vad föräldrar ska få veta.

Vad tycker ungdomarna?

Carolina Hemlin gav sig ut på stan och frågade ungdomarna vad de tyckte.

Daniel, 17, och Kalle, 17, Stockholm.

Bör föräldrarna informeras om att deras döttrar under 15 år vill skaffa p-piller eller göra en abort?

Kalle: Ja, man ska säga sånt till sina föräldrar, eller åtminstone till någon vuxen, ens kurator eller mentor på skolan till exempel. Jag tycker inte en 13- åring ska få p-piller, det är för ungt.

Daniel: Om tjejen inte vill att de ska veta bör de inte berätta utan hennes tillåtelse.

Är det bra eller dåligt att personer under 15 år har sex?

– Det beror på hur mogen man är. Om båda är unga men vill är det ok, men inte om det är för stor åldersskillnad.

 

Konrad, 15, Nacka.

Bör föräldrarna informeras om att deras döttrar under 15 år vill skaffa p-piller eller göra en abort?

– Svår fråga, det beror på situationen. Om en tjej vill ha p-piller är det hennes ensak, även om hon är ung, hon borde få avgöra själv. Men om hon till exempel blivit våldtagen och vill göra abort ska föräldrarna få veta.

Är det bra eller dåligt att personer under 15 år har sex?

– Jag ser inga problem med det, men kanske inte om det är stor åldersskillnad, att hon är 15 och han 50 till exempel.

 

Hanna, 15, Louise, 15, Olivia, 14, Pauline, 15, Sofia, 14 och Alycia, 14. Alla från Stockholm.

Bör föräldrarna informeras om att deras döttrar under 15 år vill skaffa p-piller eller göra en abort?

– Ja, ungdomsmottagningarna ska uppmuntra tjejen att berätta i första hand. Men det beror på, om hon till exempel har en religiös bakgrund som skulle göra att hon fick problem hemma ska de inte göra det.

– Om man vill ha p-piller ska de inte berätta om tjejen inte vill, men om man vill göra abort så bör föräldrarna få veta, oavsett.

Är det bra eller dåligt att personer under 15 år har sex?

Hanna: Det är upp till en själv.

Alla andra: Det är för tidigt. Man är barn en så kort tid av sitt liv, och har ju hela livet på sig sen att göra vad man vill.

 

Malin, 17 och Evelina, 16. Båda från Stockholm.

Bör föräldrarna informeras om att deras döttrar under 15 år vill skaffa p-piller eller göra en abort?

– Som förälder vill man nog veta. Men om tjejen inte vill ska de inte berätta, de får inte tvinga henne. Men de kan försöka övertala henne till att berätta själv.

– Vid våldtäkt bör föräldrarna få veta om tjejen ska göra abort, men inte om hon haft sex och själv velat det fast råkat bli gravid. Man kan ta egna beslut även fast man är ung.

Är det bra eller dåligt att personer under 15 år har sex?

Malin: Det är lite tidigt, men man bör ändå få bestämma själv, det är inte fel.

Evelina: Alla pratar om att det är så stort tryck på unga tjejer att ha sex tidigt, men jag tycker inte det. Bara man får chans att tänka sig för så måste man vara fri att ta sina beslut själv.

 

FAKTA

”Byxmyndig” eller ”lovlig”

Slanguttrycken bygger på ett missförstånd. Det finns ingen lag som reglerar när två minderåriga kan ha samlag med varandra utan rättslig påföljd. Ordet lovlig syftar tillbaka på sexualbrottslagen. Enligt den är det straffbart att utföra sexuella handlingar med barn under 15 år, men två tonåringar som är nära varandra i ålder har fortfarande rätt att ha sex med varandra.

Sexualbrottslagen

En ny sexualbrottslag trädde i kraft 1 april 2005. De två viktigaste förändringarna är:

• För att en man ska dömas för våldtäkt krävs inte längre våld eller hot. Det räcker att han utnyttjat offrets hjälplösa tillstånd, till exempel genom att ha sex med en redlöst berusad person.
• ”Våldtäkt mot barn” införs som ett nytt brott. Grundregeln är att samlag och sexuella handlingar mot barn under 15 år är våldtäkt, oavsett barnets samtycke (undantag finns). Minimistraffet är fängelse i två år.

 

Vems rätt styr – föräldrarnas eller barnens

Enligt föräldrabalken har vårdnadshavare rätt att bestämma över barnet fram till 18 år.

– Det innebär att man måste ha föräldrarnas samtycke, säger Agneta Lundberg Lindroth, stadsadvokat på Juridiska avdelning för Stockholms stad.

– En 16-åring har inte rätt att flytta hemifrån för att den tycker att föräldrarna är knäppa, om det inte handlar om grova missförhållanden.

I takt med barnets stigande ålder ska föräldern dock ta allt större hänsyn till barnets synpunkter. Ju närmre 18, desto större integritet ska barnen få.

Men är inte en tonåring under 18 skyddad av sekretesslagen?

– Jo, barnmorskan ska då avgöra vilken mognadsgrad flickan har, är hon 13-14 och vill göra abort bör föräldrarna underrättas – men bara om det finns fara för flickans liv. Och det ska vara otroligt farligt i så fall. Det har funnits fall, där barnmorskan låtit den unges sekretess gå före föräldrarnas rätt.

När det gäller att skriva ut p-piller till flickor under 18 och 15 år finns vägledande fall från Justitieombudsmannen (JO). Det anses inte rimligt att kontakta vårdnadshavaren om flickan är 17 år och vill ha p-piller, däremot om det framkommer att hon lider av en svår sjukdom. 13-åringar anses generellt inte tillräckligt mogna, utan föräldern bör informeras.

– JO påpekar dock att det kan finnas fall med 13-åringar och p-piller och familjesituationer där föräldrarna inte ska informeras. Beslutet kan också sekretessbeläggas gentemot föräldrarna. Det handlar om avvägningar. Visst kan du ha en policy där du inte skriver ut p-piller, som du då och då kan göra avsteg ifrån. Och visst kan de i Jönköping skriva ut p-piller om risken annars är att flickan blir gravid, säger Agneta Lundberg Lindroth.

 

 

Det finns en oro i samhället för att ungdomar far illa och utsätter sig för sådant de inte borde, sexdebuterar allt tidigare och är allt mer vågade sexuellt. Om detta vet vi följande: Fler och fl er unga mår dåligt och kontaktar barnpsykiatriska mottagningar. Men vi vet inte om ökningen kanske beror på att fler vågar söka hjälp, och det behöver inte vara kopplat till sexualitet. Vi vet däremot att unga använder Internet för att testa sexuella fantasier och eventuellt för att träffa sexpartners. Alla skadas inte av detta. Många mår bra av sex och kan både njuta och skydda sig. Samtidigt visar en ny rapport från Medierådet, Koll på porr, att en av tio killar i trean på gymnasiet tittar på porr varje dag, och att de påverkas negativt. Trots detta sexdebuterar fortfarande killar när de är i genomsnitt 16,9 år och tjejer när de är 16,4 enligt undersökningar på 1990- och 2000-talet.

Sexualbrottslagen som klubbades igenom i april 2005 har lett till att många föräldrar, ungdomar och ungdomsmottagningar känt en osäkerhet i hur man ska agera om någon under 15 år har sex. RFSU har fått flera samtal från tonåringar och föräldrar som berättar att uppfattningen nu tycks vara att sex är förbjudet för de under 15.

I Sverige har vi länge haft en sexualbrottslag som ska skydda personer under 15 år från att utnyttjas av äldre. Den förbjuder dock inte unga att ha sex med varandra. En 16-åring kan inte per automatik straffas för att ha sex med en 14-åring. Men den nya lagen skärper synen på vad som kan klassas som våldtäkt och övergrepp.

Mål att informera föräldrarna

Det är till landets ungdomsmottagningar tonåringar vänder sig för att få p-piller, göra abort eller prata om sex.

– Vårt mål är att föräldrarna alltid ska veta om deras barn som är under 15 år söker för en abort eller p-piller. Man måste kunna berätta för mamma. Vi är ett team som de får möta, där barnmorska och kurator ingår. Det brukar ofta lösa sig till det bästa, säger Monica Lampén, barnmorska på Tyresö ungdomsmottagning.

Hennes svar är representativt för de flesta ungdomsmottagningar Ottar talat med. Målsättningen är att unga tjejer ska kontakta sina föräldrar vid en abort eftersom det kan tillstå blödningar, smärta och ingreppet vara svårt att hantera helt själv. Vad gäller p-piller vill man att föräldrarna ska vara inkopplade för att utesluta att det finns ärftlighet i släkten för blodpropp.

– Är man 14 år och vill ha p-piller pratar vi om varför. Vad har hon för pojkvän, hur gammal är han, hur ofta har de sex, vill hon det här – och vet mamma och pappa?, säger Monica Lampén.

På Tyresö ungdomsmottagning handlar det om att bygga upp ett förtroende där en ung tjej i samråd med barnmorska kanske kommer fram till att kondom är ett bättre alternativ för henne just nu.

I Bollnäs är man lika tydlig med att låta den unga få samtala med både barnmorska och läkare om hon söker för p-piller.

– I de flesta fall är det inga problem att informera föräldrarna. Ibland följer de med hit. Vill hon absolut inte kontakta föräldrarna försöker vi ta reda på vad som ligger bakom det, hur hon har det hemma – om hon använder sin sexualitet på ett bra sätt. Det kan hända att vi skriver ut utan att föräldrarna kontaktas, men vi ser dock processen innan som en viktig markering från vuxenvärlden, säger Maria Thornberg, kurator på Bollnäs ungdomsmottagning.

Hon, liksom flera andra, påpekar att man måste göra undantag om flickan kommer ifrån en kultur där sex är tabu.

Till mottagningen i Botkyrka utanför Stockholm kommer många unga med rötter i så kallade hederskulturer.

– Vi måste vara oerhört öppna för vilka normer som gäller i personens familj. Det kan vara helt ok med sexuella relationer – eller så kan det få allvarliga följder om det skulle uppdagas. Vi frågar alltid om föräldrarna vet. Grundinställningen är att de ska veta, men det händer att vi skriver ut p-piller utan deras vetskap om vi bedömer risken för att bli gravid som stor, säger Inger Björklund, kurator och föreståndare.

Tidigt sex ett riskbeteende

Den nya sexualbrottslagen har fått Botkyrka ungdomsmottagning att bli än mer noggrann i sina bedömningar. Avsteg från att informera föräldrar dokumenteras noga i journalen.

– Det händer att föräldrar ringer och frågar om barnmorskan skrivit ut p-piller till deras barn. Vi försöker då att ge en allmän information. Eftersom vi har tystnadsplikt kan vi inte lämna uppgifter om en specifik ungdom. Det brukar dock inte vara något problem att ge tillfredsställande svar, säger Inger Björklund.

Flera av de som Ottar talar med ser också en tidig sexdebut som en varningssignal på att något inte står rätt till, och som ofta hänger ihop med andra riskbeteenden som till exempel tidig alkoholdebut, rökning och droger eller annat destruktivt beteende. Det kan handla om en längtan efter att bli sedd och bekräftad.

– Vi kan absolut sätta ner foten och avråda en 13-åring som vill ha preventivmedel från att ha samlag. De är barn. Forskningen visar tydligt att en tidig samlagsdebut ofta sammanfaller med andra riskbeteenden, säger Anita Kruse, verksamhetschef och samordnare för ungdomsmottagningarna i Partille, Öckerö, Härryda och Mölndals kommun i Södra Bohuslän.

Hon anser att föräldrabalken väger starkare i de här ärendena, att föräldern är ansvarig för den underårige och att p-piller är ett läkemedel.

– Sanktionerar föräldern det så skriver vi givetvis ut, om det inte finns medicinska hinder. Vad gäller abort så har vi enligt lag fri abort i Sverige och där kan vi inte säga nej om någon inte vill berätta hemma. Men parallellt med handläggningen jobbar vi med att få ta in föräldrarna. I vissa fall sker det efter aborten, eller så kan kontakt tas emot den unges önskan. Men det vanligaste är att man endast gör det om de ger tillåtelse.

Tydlig policy informera föräldrar

De fyra mottagningarna i Södra Bohuslän har en tydlig policy att inte skriva ut p-piller eller administrera en abort till någon under 15 år utan föräldrarnas vetskap. Bakgrunden är ett fall som uppmärksammades för tio år sedan där en 13-årig flicka gjorde två aborter utan föräldrarnas vetskap, vilket fi ck Södra Bohuslän att diskutera sig fram till nuvarande hållning.

Anita Kruse anser att den nya sexualbrottslagen pekar med hela handen vad som gäller för att skydda de unga.

– Man ser allvarligare på samlag med en person under 15 år även om det finns samtycke, det syns i flera domar. Det har inte dömts till våldtäkt, men väl till sexuellt utnyttjande. Förut var det inte så, då var tanken om den ungas samtycke dominerande. Givetvis handlar det om hur stor åldersskillnad det är mellan den som söker för p-piller och hennes pojkvän, säger hon.

På ungdomsmottagningen i Partille har det hänt att man kontaktat föräldrar mot den unga flickans vilja i samband med en abort.

– Generellt tycker föräldrarna att det är bra. De behöver också någon att diskutera med om att den unga har debuterat sexuellt. Vi kan förmedla de kunskaper vi har om när tidig sexualitet uppstår, exempelvis vid skilsmässa. Vi har fall där tjejen först var emot en föräldrakontakt men där det sedan blev väldigt positivt. Min erfarenhet är att alla föräldrar vill sina barn allt gott, även om de har en svår familjesituation, och att föräldrarna också behöver någon att rådgöra med, säger Anita Kruse.

Partille förespråkar kondom

Varken tonårsgraviditeter eller antalet aborter under 15 år har stigit i Partille sedan policyn infördes. Däremot söker inte så många under 15 år för p-piller.

Hur vet ni att 13-åringar inte fortsätter att ha sex utan p-piller?
– Vi vet inte det, men ofta söker man preventivmedel för att man har andra behov, många ungdomar ser p-piller som en anledning för att få komma hit. Vi säger inte nej, punkt slut, utan det är en dialog där det ofta kommer fram att den unga kanske lever i en dålig familjerelation, får för lite bekräftelse, känner sig otrygg och söker detta genom sexuella kontakter. Istället förespråkar vi kondom och att de går på samtal här under en övergångsperiod.

Är målet att de ska avbryta den sexuella relationen?
– Ja, och det har skett i flera fall när den sexuella relationen stod för något annat, säger Anita Kruse.

Sex en synd för unga i kyrkan

På ungdomsmottagningen i Jönköping skulle en liknande policy aldrig fungera.

– Vi frågar alltid om mamma vet. Men många säger att de inte kan prata om det hemma. Här har många ungdomar anknytning till någon kyrklig verksamhet, säger Stina Karlsson, barnmorska. Hon berättar att många ungdomar har föräldrar som ser sex som en synd, och att man ska vänta med sex till giftermålet.

– Vi har få under 15 år som kommer hit. Är tjejen är 14 och killen 18 försöker vi ta reda på hur relationen kan se ut. Det är moget att vilja skydda sig. Jag vill inte säga till henne att hon inte ska ha sex. Jag tror inte att sex på egna villkor är skadligt bara för att man är ung. Att behålla den goda relationen, det är det viktigaste för mig.

Om flickan absolut inte vill berätta så skriver mottagningen ut östrogenfria p-piller.

– Då kan det inte hända något farligt, även om mensen kan bli mer oregelbunden. Min uppgift är inte att vara moraltant. Visst har sexualbrottslagen aktualiserat frågan, men en 14 åring får fortfarande ha sex med en annan ungdom på lika villkor.

– Det märkliga är att ingen frågar killarna hur gamla de är när de vill köpa kondomer. Det ingen som vill stoppa dem. Vi fokuserar lätt på flickorna. Det här verkar ha blivit en lag för flickor, säger Stina Karlsson, som ändå har som ambitionen att föräldrar bör få veta om deras tonåring söker för p-piller eller abort.

– Men vi kontaktar aldrig någon mot tonåringens vilja. Men det är heller inget stort problem här – här har vi snarare problem med sena debuter. Det är lätt att förfasa sig över ungdomen, det har man gjort i alla tider.

Ylva Bergman

 

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2006) 

Bli medlem i rfsu

Prenumerera på Ottar!

Fyra nummer om året och en bok eller tygkasse för endast 160 kr!